FILTRE DE POL.LEN

Millora la qualitat de l' aire del teu habitacle

          Què és el filtre de pol·len i per a què serveix? El filtre de pol·len és un element que en l'actualitat ja l'incorporen la gran majoria dels automòbils i té una funció similar a la del filtre d'aire, però dirigida a reduir o eliminar les partícules nocives i impureses que puguin accedir a l'interior de l'habitacle i perjudicar la salut del conductor o els seus ocupants.Aquest filtre està format per un material molt més dens que el d'un filtre d'aire convencional, de manera que està capacitat per retenir partícules molt més fines que d'altra manera podrien arribar fins a la cavitat interior del vehicle.El filtre de pol·len és l'encarregat d'evitar que puguin allotjar dins de l'automòbil, sobretot durant l'època primaveral, les molècules de pol·len que tan perjudicials resulten per a persones al·lèrgiques, asmàtiques, nens petits o gent gran. En general, el filtre de pol·len sol estar situat en el conducte d'aire que circula per sobre de la paret frontal de motor o en el sistema de climatització.La importància del bon estat d'un filtre de pol·len s'incrementa durant els mesos d’ estiu, ja que es tracta del període en què més s'utilitza el sistema d'aire condicionat i per tant, quan més aire de l'exterior circula per els seus conductes.Cal dur a terme un manteniment i una substitució periòdica, depenen del  grau d'utilització del vehicle.Al contrari que amb el filtre de combustible, el filtre d'oli o el filtre d'aire, el filtre de pol·len encara que es trobi en mal estat no influeix per a res en la potència o el rendiment del motor, ja que tan sols afectarà la quantitat ja la qualitat de l'aire que circula per l'interior de l'habitacle.

 Filtre de pol.len


Cercador

Tallers Ramón Pons, SL

  Avinguda de Tudela, 10,
Manresa, 08242, (Barcelona)

  938727951

  608793979